Lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli – 30 juni, het speelseizoen loopt van begin september tot eind mei.

Het lidmaatschap kost per jaar (bedragen met ingang van seizoen 2022-2023)

  • senioren:        Eur 77,50
  • jeugdleden:    Eur 38,75
  • dubbellid:       Eur 30,00
  • donateur:       Eur 25,00

Het lidmaatschap kan gestort worden op rekeningnummer  32.85.68.023 (NL72RABO0328568023) t.n.v. Schaakvereniging Holten

Nieuwe leden kunnen in een gratis proefperiode van 2 maanden bekijken of het lidmaatschap van de club hen bevalt. Daarna wordt het lidmaatschap voor tenminste 1 jaar aangegaan. Zonder opzegging volgt automatisch verlenging met een jaar, tenzij het lidmaatschap tijdig (vóór 30 juni) schriftelijk wordt opgezegd.