Jeugd(opleiding)

Jeugdopleiding

In beperkte mate, afhankelijk van beschikbare tijd en mankracht van enige vrijwilligers, wordt op de scholen les gegeven voor het behalen van schaakdiploma’s. Op de club kunnen de jeugleden de vervolgopleidingen volgen. De meeste kinderen worden lid van de schaakafdeling na het behalen van het eerste diploma, maar ook zij die dit diploma niet hebben, zijn welkom. Het eerste deel van de avond wordt besteed aan het lesgeven op allerlei niveau. De vervolgopleidingen wordt alleen gegeven aan leden van de schaakclub. De reden hiervoor is, dat er naast de lessen en het “huiswerk” veel gespeeld moet worden om ervaring op te doen en er ook meerdere trainers bij nodig zijn.

Interne competitie (jeugd)

Na de lessen, welke ongeveer drie kwartier duren, wordt door de jeugd onderling gespeeld. Voor de ontwikkeling van de speler en het behalen van de diploma’s is dit essentieel. Indien er voldoende jeugdleden zijn, wordt een echte competitie georganiseerd.

Externe competitie en toernooien (jeugd)

Als er voldoende jeugdleden zijn kan ook tegen andere verenigingen gespeeld worden. Verder kan deelgenomen worden aan jeugdtoernooien.

Overgang jeugd naar senioren

De opleidingen, het spelen van interne en externe wedstrijden en deelname aan toernooien heeft uiteindelijk de bedoeling dat de jeugd rijp wordt om bij de senioren te gaan meespelen.

Op advies van de jeugdcommissie kan een jeugdspeler toegelaten worden tot de seniorencompetitie. Voorwaarde is dat er toestemming van de ouders is. De seniorencompetitie vangt aan om 20.00 uur op maandagavond. In overleg met de ouders en het jeugdlid wordt een tijd afgesproken waarop de partij moet zijn beëindigd. De senioren worden geacht daaraan mee te werken. Er wordt gespeeld met bedenktijden, aangepast aan de beschikbare tijd.

De schaakclub staat op het standpunt dat het schoolwerk in geen geval onder het schaken mag lijden.

Helaas is momenteel door een gebrek aan jeugdleden GEEN jeugdafdeling actief bij de vereniging.